A CINEMA magazinban jelent meg, a gyerekolvasókra gondolva.

Üldözés taxin és gyalog, álruhás kaland a szállodában és leszámolás a bankban: Erich Kastner izgalmas könyvét mindenki élvezni fogja

„Írjon olyasmiről, amit ismer!” tanácsolta a szerzőnek Nietenführ úr, a fizetőpincér. Így esett, hogy a történet főszereplői nem déltengeri bennszülöttek, hanem berlini gyerekek, valamint Emil, a főhős, aki Neustadtból érkezik Berlinbe, de a vonaton ellopják a pénzét, amelyet édesanyja küld a nagymamának. Hétköznapi történet, gondolhatnánk, de Emilt nem akármilyen fából faragták: üldözőbe veszi a tolvajt, és ezzel kezdetét veszi a csöppet sem mindennapi kaland. Az Emil segítségére siető gyerekek ugyanis egész megfigyelő-hálózatot szerveznek (telefonügyelettel, ételellátmánnyal, főhadiszállással), és a detektívmunka eredményeként végül közös erővel kerítik kézre az elvetemült gazembert – akiről a történet végére még kiderül egy s más.
Erich Kastner klasszikus gyerekregényeinek nincs szüksége sem kitalált világra, sem pedig Harry Potter-féle boszorkányságra ahhoz, hogy izgalmasak és emlékezetes legyenek: a varázsukat éppen az adja, hogy kézzelfoghatóak és olyan hihetőek, mintha egy közeli ismerősünkkel estek volna meg. Az Emil és a detektívek közvetlen, szikrázóan humoros stílusa és a kísérő illusztrációk is ezt az anekdotikus légkört erősítik, arról nem is szólva, hogy a szerző önmagát is beleszövi a történetbe. Hiába hangsúlyozza tehát már a könyv legelején, hogy az egész egy „mese”, amelyhez persze van köze az emlékeknek is – az olvasót ez egy cseppet sem zavarja meg abban, hogy készpénznek vegye az egészet.
A történet azonban nem a pénzről szól (amely annyi gondot okoz a félárva Emilnek és keményen dolgozó, takarékoskodó édesanyjának), hanem az emberi értékekről: a barátságról, a kitartásról, az önzetlenségről és a szeretetről – sőt, még talán, nagyon finoman, az ébredező szerelemről is: az a lovagias figyelem és piruló zavar, amellyel a fiúk körülveszik Emil unokahúgát, a cserfes és házias Kalapocskát, arra enged következtetni, hogy a kiskamaszok: Gusztáv, a Professzor, a Mittenzwey testvérek és a többiek lassanként a felnövés útjára lépnek.